Skrivet av: bengtsson7 | januari 29, 2012

1984

1984 är en bok skriven av George Orwell under 1949 och handlar om hur han trodde att världen skulle kunna se ut om trettiofem år. Året är då 1984 och det pågår ett ständigt krig i världen mellan de tre staterna Eurasien, Ostasien och Oceanien. Detta leder i sin tur till att levnadsstandaren bland människorna är väldigt låg. Winston Smith som jobbar på sanningsministeriet har som uppgift att ändra på historien i skrifter så att det passar bäst just då för den styrande makten. I Oceanien som Smith bor i så är det Storebror som är ledare och han ser bokstavligen allt. Då det nämligen finns ”teleskärmar” och kameror över stora delar av samhället till och med inuti människors hem. Samhället bestod av två stycken samhällsklasser där Winston Smith tillhörde den övre klassen som ständigt övervakades. Då de såg till så att den värld som de levde skulle fungera. Den andra klassen var ”prolerna” som var den stora massan av folket i Oceanien. En dag så möter Smith Julia och blir kär. Problemet är dock att det är ett brott mot lagen i Oceanien då den enda anledningen till att ha en partner är för att avla barn och den enda som ska älskas är Storebror.

Den första tanken som jag fick när jag läste 1984 var ordet frihet. För just frihet är något som verkligen inte existerar i denna bok. Vilket beror på att man inte får ha några andra tankar om saker och ting än vad Storebror säger. Detta kontrolleras som jag nämnt tidigare med hjälp av kameror, vilket gör så att det enda stället som en människa kan känna frihet är i sina tankar. Men även detta är något som den styrande makten försöker ta bort i 1984.

För det intressanta med just frihet är att jag tror att många här i Sverige i alla fall jag själv ser detta som en självklarhet. Att man alltid ska kunna få ha sin egen åsikt och att det alltid är tillåtet att uttrycka sig den.

En annan intressant sak som jag också kom att tänka på när jag läste boken var hur den styrande makten hela tiden förändrade de historiska uppgifterna så att det just skulle passa dem. För det intressanta med detta är att efter ett antal årtionden så vet inte längre befolkningen vad frihet och demokrati är. Och just detta var något som höll på att hända i 1984, vilket man kan se om man jämför Winston Smith med Julia. För det kändes då som att Winston Smith var mer villig att störta Storebror än Julia var. Vilket antagligen berodde på att han hade levt under en tid innan Storebror kom till makten då det fanns mer frihet. Detta har då inte Julia gjort utan hon har under hela sitt liv levt under Storebror. Vilket då har gjort så att hon aldrig har fått uppleva frihet och hon har då nog svårare att kunna föreställa sig vad det egentligen är.

Om man ska dra ett parallellt exempel idag så är det Nordkorea. Det är dock inte lika hårt styrt där som i 1984, då övervakningen inte är lika omfattande i Nordkorea. Som för några veckor sedan förlorade sin ledare då ha gick bort. Men trots att Nordkorea är en diktatur och trots att levnadsstandaren där är bland de värsta i vår värld så grät befolkningen när de fick höra denna nyhet. Vilket i först hand förvånade mig väldigt mycket men om börjar tänka efter ordentligt så var det egentligen inte så konstigt att de grät. Då stora delar av Nordkoreas befolkning har under hela sitt liv levt under en diktatur och har då fått lära sig att deras ledare gör allt för sitt folk. Tittar man däremot i Libyen eller Egypten så är inte deras länder lika stängda som Nordkorea. Vilket då har gjort att de kan får mer information om vad frihet och demokrati är. Som i sin tur har gjort så att de har kunnat göra revolution då de vet att de kan få det så mycket bättre om de avskaffar diktaturen.

Det finns också ett annat sätt som den styrande makten använder sig av i 1984. Detta beskrivs väldigt tydligt i ett stycke av boken och det handlar om språket. De har nämligen tänkt göra en väldigt radikal förändring genom att ta bort stora delar av ordförrådet främst adjektiven och verben. Detta kommer då leda till att människor inte längre kan utrycka sig dessa åsikter som inte passar den styrande makten, då orden inte längre finns.

Så tillsammans med förändringen av de historiska uppgifterna så kommer det in princip bli omöjligt för människor att kunna komma ifrån diktaturen. Dels då människor inte längre kommer att veta vad demokrati och frihet är. Men även då de inte längre kommer att kunna uttrycka dessa åsikter då deras språk inte längre existerar.

Så här radikalt är det såklart inte i något av de länder som finns idag. Men det är samtidigt intressant att se att om det går såhär pass långt så är det nästintill omöjligt att ta sig ur diktaturen. Jag tror dock inte att vi någonsin kommer att få uppleva något sådant här. Då det finns tillräckligt många människor idag som skulle höja sin röst om deras frihet håller på att kränkas.

Annonser
Skrivet av: bengtsson7 | oktober 2, 2011

Haiku

Vattnet glittrar när

pojken sparkar på stenen

plopp plopp plopp plopp plopp.

 

Snön yr runt knuten

det knastrar under foten

domherren flyger.

 

Vinden susar runt

de röda löven faller

spindeln väver nät.

Skrivet av: bengtsson7 | november 18, 2010

Ondska

Har alla människor något ont inom sig? Själv så tror jag att detta är sant man kan säga att det är som en bomb men någon måste dock utlösa bomben vilket jag kommer till senare. Vad är då egentligen ondska?  Ondska behöver inte bara vara de stora sakerna som mord och slagsmål utan den vanliga ondskan är snarare små handlingar som att vara otrevlig eller mobba någon med ord. Så den fysiska ondskan är inte så vanlig då handlingen syns direkt, medan den psykiska ondskan är oftast osynlig men ger minst lika stora ärr och är mer vanlig.

Vad är det då som gör människor onda? De största anledningarna tror jag finns i den miljön man lever i. Den vanligaste orsaken tror jag beror på att man har haft en jobbig uppväxt. Den jobbiga uppväxten beror inte bara på att man kanske har blivit slagen eller misshandlad. En orsak som jag tror är mist lika viktig är psykisk ohälsa då man aldrig kanske har blivit bekräftad som barn. Vilket kan leda till att man inte har någon tillit till andra människor.  Då är det lättare att visa ondska. Det kan också vara så att man har blivit mobbad eller så har exempelvis någon av dina nära blivit misshandlad. Och jag tror desto värre dessa anledningar, är ju mer ”ond” blir man. Sen tror jag också att det är så att hämnd är inblandad i alla dessa anledningar för jag tror inte bara en människa blir ond p.g.a. att t ex att ens far har blivit mördad utan för att han vill ha sin hämnd på gärningsmannen.  Vilket då kanske är att ge tillbaks med samma mynt.

Skrivet av: bengtsson7 | september 24, 2010

Novellanalys av ”När dog Lajos Kovac”, text 2

Lajos Zihalys har bestämt sig för att använda exakta årtal i denna novell så man får bland annat reda på att den utspelar sig mellan 1874- 1920. Varför han har gjort detta tror jag beror på att han vill få fram att man lever långt efter sin död i folks minne.

Miljöbeskrivningarna i denna text tycker jag är underordnade men det man får bland annat reda på är att det utspelas sig på kvällarna och att det regnar mycket känns lite som höst. Varför han har valt detta tror jag är för att han vill få en dyster känsla över det hela bland annat eftersom döden är med i berättelsen.

Huvudpersonen Janos Kovac beskrivs som en ganska enkel vanlig man i 35 års ålder med en rödaktig mustasch, han är ganska mager, blek och det värkar som han snart kommer att dö. Han känns även som en ganska stillsam man men är inte speciellt smart. Janos jobbade som lärling hos en snickare och tillhörde arbetarklassen. Han hade ingen fru men dock en syster som dog något år senare. Varför just Lajos Zihalys har valt att ta en enkel vanlig man beror nog på att han vill visa att trots att man inte har gjort något speciellt under livet så kan man fortfarande existera långt efter sin död.

I denna text skulle jag säga att det är en allvetande berättare och man har en rak kronologi. Själv så tycker jag att detta berättarperspektiv passar bäst då om man bara hade följt huvudpersonen så hade ju berättelsen tagit slut redan vid hans död. Medans om hade haft utomstående berättare så skulle man bland annat inte ha fått reda på vad kvinnan på sjukhuset tänkte på med mera. Varför jag tror att han har valt rak kronologi är för att det passar bäst med om han vill ha årtalen efter varandra.

Skrivet av: bengtsson7 | september 24, 2010

Novellanalys av ”När dog Janos Kovac”, text 1

Lajos Zihalys novell ”När dog Janos Kovac” handlar om en enkel vanlig man som man även får följa efter hans död. Man får uppleva vänner och bekanta till honom som tänker tillbaka upplevelser som man har haft tillsammans. Men efter hans vänner går bort så försvinner även dessa minnen.

 Motivet i denna novell skulle jag säga är att man fortfarande kan existera trots att man har dött, vilket jag tror författaren vill få fram i sin text. Så när slutar man då att existera? Själv så anser jag att man slutar att existera när ingen kommer ihåg vem man var alltså i detta fall när kvinnan dog på sjukhuset. Eller så kan det ju också vara när hans namn suddas ut från pappersbiten.  Varför jag tycker detta är på grund av att om jag ser ett namn som jag inte vet någonting om, så skulle det inte betyda något för mig eftersom det inte säger mig något.

Men hur skulle det då vara idag när man lämnar spår efter sig på internet. Slutar man då aldrig att existera?

Skrivet av: bengtsson7 | maj 26, 2010

Girighet när den är som värst

Hur ska alla de som jobbar ideellt för Röda Korset kunna ha arbetsglädje och engagemang när deras högsta chef förskingrar pengarna? De som jobbar på Röda Korset lägger ner tusentals timmar på att sälja lotter, sticka, ordna loppmarknader och insamlingsbössor. Man ordnar även stora galor där man ska skänka pengar. Pengarna man skänker eller jobbar ihop tror man ska gå till behövande länder så som Haiti. Man blir besviken på att girigheten hos folk som redan har en månadslön som är dubbelt så hög som vad än en normal svensk har, behöver ta ut flera miljoner kronor bara för att de ska kunna leva i lyx.

Min farmor har jobbat 20 år ideellt för Röda Korset och har varit ansvarig för olika sygrupper och loppmarknader. Efter var marknad har man stolt räknat ihop alla tusenlappar man har tjänat men nu är alla dessa pengar borta. Det är inte lätt för henne att hitta motivation för fortsatt arbete inom röda korset och risken är att många av dem som jobbar ideellt där kommer att sluta.

 Jag har läst en artikel skriven av Juan Flores i DN (2010-04-21). Artikeln handlade om chefen på Röda Korset Johan af Donner, han hade en månadslön på 70 000 kr och trots detta så tog han ut ersättningar p 7,7 miljoner kr från Röda Korset och Cancerfonden. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-brande-af-donner-miljonerna-1.1081086)

Girighet har funnits i alla tider och det är den fjärde kretsen enligt Dantes helvete. Innan jag läste denna artikel så ansåg jag att girighet inte borde finnas med bland de 9 kretsarna då det finns värre saker. Men jag har nu ändrat min uppfattning efter att ha satt mig mer in i denna dödsynd. Att just denna händelse inträffar nu är kanske inte så konstigt då vi i dagens samhälle ofta bara tänker på oss själva och inte våra medmänniskor. I detta fall så har många blivit drabbade, de som har jobbat känner sig lurade och alla de människor som skulle få pengarna fick ingenting.

En annan dödsynd som jag tänker på när jag läser denna artikel är högmod. Eftersom Johan af Donner bara ser till sina egna intressen, då han vill kunna leva ett liv över sina ekonomiska tillgångar. Om man tänker på alla som jobbar ideellt med Röda Korset på loppmarknader och med insamlingsbössor så är de ödmjuka in för livet och sina medmänniskor. Ödmjukhet är motsatsen till högmod och när man tänker på Röda Korsets arbete så förknippar man det med ödmjukhet. Det känns då extra märkligt att deras högsta chef visar både högmod och girighet.

Skrivet av: bengtsson7 | februari 18, 2010

Skrota försvaret

Vi i Sverige säger att vi är neutrala och vi har inte kriget på över 200 år, vilket vi borde var stolta över eftersom krig är fel. Så varför ska vi då ha ett försvar?

Det bor ca 9 miljoner människor i Sverige och ca 140 miljoner i Ryssland. Tänk dig att dessa länder skulle hamna i krig mot varandra, hur skulle det då gå? Jo, vi här i Sverige skulle bli slaktade som höns vi skulle inte ha en chans mot ryssarna. Så varför ska då blod spillas i onödan? För krig är trots allt fel och att civila människor ska dö i onödan bör förhindras.

Sverige har under de senaste 200 åren haft en neutral roll i alla krig, detta är inget vi borde bryta utan istället borde vi fortsätta vara det. Jag tycker att Sverige ska vara ett av de länder i världen som ska säga nej till krig. Vi borde ju kunna försöka lösa de konflikter som finns i världen på ett annat sätt.

En annan anledning till att vi borde ta bort försvaret är pengafrågan. Det svenska försvaret kostar nämligen nästan 40 miljarder kr/år (2009). Dessa pengar borde kunna användas till något bättre än krig. Vi skulle t ex lägga dessa pengar på sjukvård och skolor istället.

Sammanfattningsvis så tycker jag alltså armen borde skrotas eftersom den motsäger sig vår politik om att vi ska vara neutrala.  40 miljarder kr är mycket pengar som kan användas till andra saker där det behövs bättre.

Skrivet av: bengtsson7 | januari 31, 2010

En bok till min syster

Denna bok skulle jag vilja rekomendera till min syster. Jag vet att hon har läst författarens förra bok ”flyga drake” som hon tyckte om.

Eftersom hon tycker om att läsa böcker från andra kulturer, så tror jag att hon verkligen kommer att gilla ”tusen strålande solar”. Som också utspelar sig i Afghanistan men är en helt annan historia.

Skrivet av: bengtsson7 | januari 15, 2010

En känsla

Efter att ha läst denna bok känner jag en känsla av orättvisa. Att kvinnorna känns mer som en ägodel till manen och har  ingen egen talan. Det känns nästan som att de lever i en annan värld än vad vi gör här i Sverige.

Skrivet av: bengtsson7 | december 13, 2009

Det visste du inte!

Afghanistan har haft en väldigt blomstrande kultur under de senaste århundraden bland annat tack vare Alexander den store som under 300 f.kr erövrade ett område från medelhavet till indiska oceanen vilket lede till att en bland kultur uppstod. Detta har i sin tur lät till att man har kunnat bygga många fina byggnadsverk, men tyvärr så har många av dessa förstörts under krigen som har drabbat landet de senaste åren.

Två kända byggnader är bland annat Hari Ruds minareten och de två stora Buddhastatyerna i provinsen Bamian. Hari Ruds minareten ligger i distriktet Shahrak och är ett 65 meter högt torn. Man tror att tornet byggdes under 1100-1200-talet och har då förmodligen används som utkikstorn. Minareten har också blivit listad av UNESCO som ett hotat världsarv.

Buddhastatyerna byggdes under 400 e.kr och de var ca 40 meter höga. UNESCO beslutade sig renovera statyerna men detta tyckte inte den taliban styrda regeringen om för att det kunde enligt dem påverka folks tro. Så 2001 så förstörde de byggnaderna. Det finns idag planer på att bygga upp dem igen och den japanska regeringen har lovat ett bistånd.

Older Posts »

Kategorier